top of page
SU KONTROL.fw.png

Çözüm Alanlarımız

SU KONTROL SİSTEMLERİ

wPN6_SuKontrol-fpng.fw.png

Dünyanın 4'te 3'ü sularla kaplı olmasına rağmen, sadece %3'ü içilebilmektedir. Su kaynaklarından şebekeye transferine kadar tüm süreçleri kontrol ederek su israfını minimize ediyoruz.

Su kuyusu, depo ve terfi merkezlerini koordineli çalıştırarak su israfını minimuma indirmekteyiz. Senkron çalışma altyapısıyla ihtiyaç kadar su tedariği yapılıp şebekelere basılmaktadır.

Mobil haberleşme teknolojisiyle GSM kulanılarak M2M haberleşmede endüstriyel protokolleri optimum düzeyde sağlamaktayız.

Debimetreler aracılığıyla toparlanan veriler sayesinde su kayıp-kaçak değerlerinin incelenip hata tespitinde kolaylıklar sağlamaktayız.

bottom of page